Журналы

 • Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка

  О журнале

  ISSN:


  2219-5203 (друкований)


  Рік заснування:


  2008


  Проблематика:


  актуальні проблеми педагогічної освіти і науки


  Періодичність:


  2 рази на рік


  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:


  КВ № 22131-12031ПР від 16.05.2016 р.


   


  Журнал внесено до переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з педагогічних наук на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Постанова Президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1, наказ Міністерства освіти і науки України № 1222 від 07.10.2016 р.).


  Видавництво:


  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна)


  Тематика журналу:


  Збірник наукових праць присвячений аналізу проблем психолого-педагогічної освіти, удосконалення освітнього процесу навчальних закладів. Автори розглядають освіту у філософсько-антропологічних рефлексіях, звертають увагу на перспективи сучасної педагогічної освіти, а також порушують проблеми розвитку творчої особистості. Адресується науковцям, педагогічним працівникам, аспірантам, докторантам та науковим співробітникам, магістрантам, студентам педагогічних навчальних закладів.

 • Версус

  Науковий журнал відкритого доступу з проблем сучасної філософії