Про журнал

Збірник присвячений актуальним проблемам гуманітаризації і гуманізації освіти. Автори розглядають освітні феномени та явища у філософсько-антропологічному вимірі, порушують проблеми творчого розвитку суб’єктів навчання і виховання, висвітлюють концептуальні позиції та експериментальні методики щодо вдосконалення сучасної педагогічної освіти.

Випуск призначений для науковців, викладачів, аспірантів і студентів.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 22131-12031 ПР від 16.05.2016 р.

Збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України №1222 від 07.10.2016 р.)