ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПЕДОЛОГІЇ В УКРАЇНІ В 20-30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Т.С. Троїцька
  • Ю.С. Литвина

Анотація

Троїцька Т.С., Литвина Ю.С. Організація науково-педагогічних досліджень у педології в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття. У статті розглянуто та систематизовано основні напрямки, тематики та проблеми науково-педагогічних досліджень педологічної думки 20-30-х років ХХ століття, проаналізовано організацію практичної педологічної роботи та наведено деякі приклади роботи шкільних педологів, а також доведено доцільність застосування теоретичних і практичних досягнень педології у модернізації сучасної системи освіти й виховання.

Ключові слова: біологізаторський напрям, діалектичний підхід, ідеалістичний напрям, індивідуальні диференції, педологічна думка, педоцентризм, рефлексологічний експеримент, тяжке дитинство.

 

 

Литература

 

Баранов В.Ф. Педологическая служба в советской школе 20-х – 30-х гг. ХХ ст. / В.Ф.Баранов // Вопросы психологии. – 1991. – №4. – С. 100-112.

Горбенко Ю.П. В боротьбі за педагогіку / Ю.П.Горбенко // УВЕПР. – 1928. – №4 (11). – С. 107-136.

Доповідь тов. Залужного на пленумі ін-ту педагогіки 13.ІІІ – 30 р. / Український вісник експериментальної педагогіки та рефлексології. – 1930. – Вип. 5.– Харків. – С.92-96.

Залкинд А.Б. Основные исследовательские педологические учреждения в СССР и направления в их работе / А.Б.Залкинд // Научно-исследовательская работа. – С. 323-331.

Залужный А.С. Задача изучения детского коллектива / А.С.Залужный // Детский коллектив и методы его изучения. – Л., 1973. – 146 с.

Залужний О.С. Індивідуальні диференції в шкільних робочих колективах/ О.С.Залужний // УВЕПР. – 1927. – №1 (4). – С. 9-22.

Залужний О. Педологія на Україні після Жовтня / О.Залужний // Комуністична освіта. – 1932. – №10. – С.69-84.

Курило В.С. Становлення і розвиток системи освіти та педагогічної думки Східноукраїнського регіону ХХ століття: дис. … доктора пед. наук: 13.00.01 / Курило Віталій Семенович. – Луганськ, 2002. – 507 с.

Мамонтов Я. Право держави і право дитини з приводу „Декларації Наркомосвіти УРСР про соціальне виховання дітей” / Я.Мамонтов // Соціальне виховання. – 1922. – №1. – С. 34-42.

Протопопов В. Проблема утворення науки про поведінку / В. Протопопов // УВЕПР. – 1928. – №1 (18). – С. 189-195.

Соколянський І. На педагогічні теми / І.Соколянський // Вільна Українська Школа. – 1917. – №1. – С. 14-18.

Чепіга Я. Єдиний план-метод соціального виховання / Я.Чепіга // Соціальне виховання. – 1922. – №1. – С. 6-14.

ЦДАВО України, фонд 166, оп. 3, справа 347.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Т.С. Троїцька
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Ю.С. Литвина
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики, математики та гуманітарних дисциплін економіко-гуманітарного факультету Запорізького національного університету в м. Мелітополі
Номер
Розділ
Статьи