ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГІВ З БАТЬКАМИ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ ГУМАННОСТІ У ДІТЕЙ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІМІДЖУ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  • Л.П. Загородня

Анотація

Загородня Л.П. Взаємодія педагогів з батьками у процесі виховання гуманності у дітей як важлива складова іміджу дошкільного закладу. У статті представлено систему роботи педагогів з батьками у процесі виховання гуманності у дітей як важливу складову позитивного іміджу сучасного дошкільного закладу. Охарактеризовано етапи, форми і педагогічні умови взаємодії вихователів з родинами вихованців.

Ключові слова: взаємодія дошкільного закладу і сім’ї, моральне виховання, виховання гуманності, імідж дошкільного закладу, діти старшого дошкільного віку.

 

 

Литература

 

Залізняк А.М. Підготовка студентів до роботи з батьками з морального виховання дітей старшого дошкільного віку: нав.-метод. посіб. / А.М.Залізняк. – К.: Міленіум, 2006. – 92 с.

Ісаченко В.В. Формування професійно-педагогічного іміджу майбутніх викладачів вищої школи: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / Вікторія Володимирівна Ісаченко. – Одеса, 2004. – 215 с.

Живаєва Т. Імідж освітнього закладу та особистість керівника / Тетяна Живаєва // Дошкільне виховання. – 2002. – № 11. – С. 18-19.

Крутій К.Л. Освітній простір дошкільного навчального закладу: моногр. у 2-х ч. Частина перша: Концепції, проектування, технології створення / К.Л.Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. – 320 с.

Погрібняк Н. Створення іміджу сучасного дошкільного закладу / Ніна Погрібняк // Дошкільне виховання. – 2004. – № 11. – С. 10-11.

Поніманська Т.І. Виховання людяності (До Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”): метод. посіб. / Т.І.Поніманська, О.А.Козлюк, Г.В.Марчук. – К.: Міленіум, 2008. – 138 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л.П. Загородня
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Номер
Розділ
Статьи