ВИХОВАННЯ ПРАЦЕЛЮБНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ РУЧНОЇ ПРАЦІ (ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС)

  • Т.Л. Єськова

Анотація

Єськова Т.Л. Виховання працелюбності дошкільників засобами ручної праці (історичний екскурс). У статті висвітлено прогресивні ідеї вітчизняних педагогів та позитивний досвід практичної роботи з проблеми виховання працелюбності дошкільників на заняттях з ручної праці (1917-1941 рр.).

Ключові слова: дошкільне виховання, трудове виховання, ручна праця, працелюбність.

 

 

Литература

 

Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – №33. – С.4-6.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у світі” / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світоч, 2008. – 430 с.

Симонович А.С. Детский сад/ Практическое руководство для детских садов / А.С.Симонович. – 3-е изд. – СПб., 1907. – С. 26-113.

Блонский П.П. Избранные психологические произведения / П.П.Блонский. – М.: Просвещение, 1964. – 548 с.

Волобуєв П.Ю. Політехнічне виховання в дошкільній установі / П.Ю.Волобуєв. – Х., 1931. – 36 с.

Горшелєва Л.С. Фізіологічні основи занять / Л.С.Горшелєва. – Х., 1932. – 115 с.

Горова О. Робітні кімнати / О.Горова // За комуністичне виховання дошкільника. – 1931. – № 4-5. – С. 21-24.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т.Л. Єськова
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету
Номер
Розділ
Статьи