ПРОБЛЕМА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ В ІСТОРІЇ РАДЯНСЬКОЇ ШКОЛИ (20-30-ті рр. ХХ ст.)

  • О.Г. Коркішко

Анотація

Коркішко О.Г. Проблема патріотичного виховання підростаючого покоління в історії радянської школи (20-30-ті рр. ХХ ст.). Статтю репрезентовано як історико-педагогічне дослідження проблеми патріотичного виховання підростаючого покоління в історії радянської школи (20-30-ті рр. ХХ ст.). Вивчення комплексу історико-педагогічних джерел показало, що в розвитку теорії та практики педагогічної освіти 20-30-их років досить чітко окреслилося завдання формування покоління нової формації – справжніх патріотів-інтернаціоналістів.

Ключові слова: радянська педагогічна наука, радянський патріотизм, комплексні програми, освітньо-виховна робота.

 

 

Литература

 

Августевич И.И. История школы и педагогики России 1917-1992 гг.: Учебн. пособие. / И.И.Августевич. – Москва-Белгород, 1994. – 105 с.

Крупская Н.К. Обучение и воспитание школьников / Надежда Константиновна Крупская // Пед. сочинения в 10-ти т. – М.: Изд-во акад. пед. наук, 1959. – Т. 3. – 798 с.

Нариси історії українського шкільництва. 1905 – 1933: Навчальний посібник / Ольга Василівна Сухомлинська та ін. / [За ред. О.В.Сухомлинської]. – К.: Заповіт, 1996. – 304 с.

Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 1917-1941 / Отв. ред. Н.П.Кузин и др. – М.: Педагогика, 1980. – 456 с.

Пряникова В.Г., Равкин З.И. История образования и педагогической мысли: Уч.-справочник / В.Г.Пряникова, З.И.Равкин. – М.: Новая школа, 1994. – 96 с.

Равкин З.И. Есть ли будущее у прошлого? / З.И.Равкин // Воспитание школьников. – 1993. – № 5. – С. 13-15.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О.Г. Коркішко
кандидат педагогічний наук, доцент кафедра педагогіки Слов’янського державного педагогічного університету
Номер
Розділ
Статьи