ВИКОРИСТАННЯ „ПЕРСОНАЛІЇ” МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБУДЖЕННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

  • О.О. Дронова

Анотація

Дронова О.О. Використання „персоналії” Марії Приймаченко у педагогічній технології пробудження художньо-естетичної активності старших дошкільників. В статті автор теоретично обґрунтовує та експериментально доводить можливість та ефективність використання методу „персоналії” в педагогічній роботі з дітьми дошкільного віку. Зміст статті складають навчальна програма та педагогічна технологія.

Ключові слова: „персоналія”, навчальна програма, педагогічна технологія, „пробудження”, художньо-естетична активність, дошкільна освіта.

 

 

Литература

 

Выготский Л.С. Психология искусства / под ред. М.Г.Ярошевского / Л.С.Выготский. – М., 1987. – 344 с.

Гнатко Н.М. Проблема креативности и явление подражания / Н.М.Гнатко.– М., 1994. – 43с.

Дронова О.О. Педагогічна технологія „творчого пробудження” особистості в художньо-естетичному вихованні дошкільників / О.О.Дронова // Формування професійної компетентності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах глобалізації: матеріали 5-х міжнар. пед. читань, 2 квітня 2009 р. / зб. наук. пр. – Херсон, 2009. – С. 100-102.

Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н.Дружинин. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000. – 368 с.

Марія Приймаченко: альбом / авт. упоряд. Н.І.Велігоцька. – К.: Мистецтво, 1989. – 132с.

Островский Г.С. Добрый лев Марии Приймаченко / Г.С.Островский. – М.: Советский художник, 1990. – 208 с.

Піскова Ю.Є. Педагогічна технологія пробудження художньо-естетичної активності дітей 5-6 років на матеріалі творчості Марії Приймаченко / Ю.Є.Піскова, О.О.Дронова // Пошуки і знахідки: Матеріали наук. конф. СДПУ / уклад. В.К.Сарієнко. – Слов’янськ: Друкарський двір, 2011. – С. 174-177.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О.О. Дронова
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Слов’янського державного педагогічного університету
Номер
Розділ
Статьи