ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • О.А. Гончарова

Анотація

Гончарова О.А. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до роботи з дітьми дошкільного віку. У статті розглядається структура готовності майбутнього вчителя іноземної мови до роботи з дітьми дошкільного віку, аналізуються підходи до трактування поняття „готовність”.

Ключові слова: готовність, майбутній вчитель іноземної мови, діти дошкільного віку.

 

 

Литература

 

Гончарова О.А. Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності. – дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Гончарова О.А. – К., 2008. – 259 с.

Кловак Г.Т. Генеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах України (XIX-XX ст.): автореф. дис. … на здобуття степеня доктора пед. наук: спец: 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки / Шевченко Л.М. – К., 2005. – 40 с.

Шевченко Л.М. Формирование готовности музыканта-педагога к инновациям в профессиональной деятельности: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Шевченко Л.М. – О., 2000. – 187 с. – Библиогр.: л. 154-176.

Шкваріна Т.М. Модель змісту підготовки вчителя до здійснення іншомовної освіти дошкільників // Шкваріна Т.М. // Вісник Житомирського державного педагогічного університету. – 2009. – С. 103. – (Пед.науки: вип. 40).

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О.А. Гончарова
кандидат педагогічних наук, в.о. доцента кафедри англійської мови Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Номер
Розділ
Статьи