РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • Л.І. Зайцева

Анотація

Зайцева Л.І. Розумовий розвиток дітей дошкільного віку. У статті розкрито сутність поняття „розумовий розвиток”. Охарактеризовано підходи до розумового розвитку дітей дошкільного віку. Показано залежність розумового розвитку дітей від способу викладення навчального матеріалу.

Ключові слова: розумовий розвиток, тип навчання, мислення, розумові дії, знання.

 

 

Литература

 

Запорожец А.В. Значение ранних периодов детства для формирования детской личности / А.В.Запорожец // Принципы развития в психологии / А.В.Запорожец. – М.: Мысль, 1978. – С. 243-267.

Калмыкова З.И. Обучение и развитие. материалы к симпозиуму / З.И.Калмыкова. – М.: Просвещение, 1966. – С. 11-12.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Л.М.Проколієнко; упор. В.В.Андрієвська, Г.О.Балл, О.Т.Губко, О.В.Проскура. – К.: Рад. шк., 1989. – 608 с.

Маланов С.В. Психологические механизмы мышления человека: мышление в науке и учебной деятельности. учеб. пособ. / С.В.Маланов. ‑ М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. ‑ С. 83.

Поддьяков А.Н. Умственное развитие и принцип диференциации / А.Н.Поддьяков // Вопросы психологии. – 2008. – № 2. – С. 174-177.

Путляева Л.В. О развитии мышления / Л.В.Путляева // Дошкольное воспитание. – 2006. – № 5. – С. 35-38.

Чуприкова Н.И. Умственное развитие: принципы дифференциации / Н.И.Чуприкова. – СПБ.: Питер, 2007. – 448с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л.І. Зайцева
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету
Номер
Розділ
Статьи