МОРАЛЬНО-ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • О.В. Федорова
  • М.П. Федоров

Анотація

Федорова О.В., Федоров М.П. Морально-духовний розвиток дітей дошкільного віку. В статті розглянуто теоретичні засади морально-духовного розвитку особистості. Формування морально-духовних цінностей у дітей дошкільного віку є основою подальшого морального розвитку особистості і визначає рівень її моральної культури

Ключові слова: моральна культура, моральні цінності, духовність, духовно-моральні цінності.

 

 

Литература

 

Бахтин М.М. Философия поступка / М.М.Бахтин // Философия и социология науки и техники. – М., 2005. – С. 89.

Бех І.Д. Виховання особистості / І.Д.Бех: підруч. – К.: Либідь, 2008. – 848 с.

Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей / М.Й.Боришевський. – К.: Знання, 2002. – 145 с.

Дитина у кризовому соціумі: як її розуміти і виховувати / упоряд. Л.Шелестова. – К., 2004. – 128 с.

Культура. Ідеологія. Особистість: методолого-світоглядний аналіз / В.Андрущенко, Л.Губерський та М.Михальченко. – К.: Знання України, 2002. – С. 510-515.

Яблонко В.Я. Психолого-педагогчні основи формування особистості / В.Я.Яблонко: навч. посіб. – Миколаїв: Тетра, 2000. – 352 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О.В. Федорова
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти, декан соціально-гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
М.П. Федоров
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Номер
Розділ
Статьи