ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОСТІ В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ВІРИ КІНДРАТІВНИ КОТИРЛО

  • В.В. Паніна

Анотація

Паніна В.В. Проблема розвитку самостійності в науковій спадщині Віри Кіндратівни Котирло. В статті розкрито проблематику досліджень В.К.Котирло стосовно процесу формування самостійності, як базової якості особистості, в ранньому онтогенезі. Розглянуто поняття вольової регуляції та самостійної поведінки дошкільників. Визначені основні напрямки наукової спадщини всесвітньо відомої психолога-дослідниці.

Ключові слова: самостійність, особистісна якість, дитина дошкільного віку, вольова поведінка, ранній онтогенез, аспекти розвитку, діяльність, активність.

 

 

Литература

 

Индивидуальный подход к детям в воспитательно-образовательном процессе детского сада / под ред. В.К.Котырло, С.Е.Кулачковской. – К.: Рад. шк., 1989. – 86 с.

Кондратенко Т.Д. Обучение старших дошкольников / Т.Д.Кондратенко, В.К.Котырло, С.А.Ладывир. – К.: Рад. шк., 1986. – 152 с.

Котирло В.К. Дитячий садок і сім’я / В.К.Котирло, С.А.Ладивір. – К.: Рад.шк., 1984. – 118 с.

Котирло В.К. Развитие волевого поведения дошкольников / В.К.Котирло. – К.: Рад. школа, 1971. – 199 с.

Котырло В.К. Роль дошкольного воспитания в формировании личности / В.К.Котирло, Т.М.Титаренко. – К.: Знание, 1977. – 48 с.

Мухина В.С. Детская психология / В.С.Мухина. – М.: ООО Апрель Пресс, ЗАО Изд-во ЭКСМО – Пресс, 1999. – 352 с. – С. 7-67.

Новоселова С.Л. Генетически ранние формы мышления / С.Л.Новоселова. – М.: Московский психолого-социальный институт, Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК». – 320 с.

Психическое развитие воспитанников детского дома / под ред. И.В.Дубровиной, А.Г.Гузской; Научн.-исслед. ин-т общей и пед. психологии АПН СССР. – М.: Педагогика, 1990. – 264 с.

Кононко Е.Л. Самостоятельность дошкольников как проявление волевой регуляции поведения / Е.Л.Кононко, В.К.Котырло // Новые исследования в психологии. – М., 1982. – №1. – С. 44-48.

Семиченко В.А. Методы исследования в психологии / В.А.Семиченко. – К.: ВИОЛ, 1996. – 33с.

Соловйова Л. Наукова спадщина / Людмила Соловйова // Дитячий садок. – 2011. – № 34. – С. 4-10.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В.В. Паніна
старший вихователь Луганського обласного будинку дитини № 2, аспірант Луганського Національного університету імені Т.Г. Шевченка
Номер
Розділ
Статьи