ДУХОВНА ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ ШКОЛИ – ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

  • І.О. Яковенко

Анотація

Яковенко І.О. Духовна переорієнтація школи – запорука успішного розвитку держави. У статті розглянуто погляди деяких дослідників на поняття моралі; висвітлено підґрунтя для формування духовності особистості – моральне виховання через призму історичного досвіду української культури; виділено провідні постулати, при дотриманні яких школа зможе подолати духовне і моральне зубожіння населення, зокрема молоді.

Ключові слова: духовність, духовна переорієнтація, особистість, мораль, моральні цінності, християнське виховання.

 

 

Литература

 

Виготський Л.С. Педагогічна психологія / Л.С.Виготський; За редакцією В.В.Давидова / Л.С.Виготський. – М.: Педагогіка, 1991. – 420 с.

Виховання особистості школяра у моральній діяльності: метод. рек. / Омський держ. пед. ін-т ім. М.Горького. – Омськ: ОДПІ, 1991. – 267 с.

Даль В.І. Тлумачний словник живої великоруської мови / В.І.Даль. – М.: 1979, Т. 11. – 640 с.

Єрмакова Є. Курс морального виховання „Етика” / Є.Єрмакова // Народна освіта. – 2003. – № 9-10.

Мар’єнко І.С. Моральне становлення особистості школяра / І.С.Мар’єнко. – М.: Педагогіка, 1985. – 368 с.

Словник з соціальної педагогіки: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / авт.-сост. Л.В.Мардахаев. – М.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 368 с.

Толкачова Л. Усіх вище має стояти освіта моральна / Л.Толкачова // Сільська школа. – 2002. – № 1. – С. 23-29.

Философский словарь / под ред. И.Т.Фролова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2001. – 719 с.

Чепіков В.Т. Виховання моральних якостей молодших школярів / Навчальний метод. посібник / В.Т.Чепіков. – Гродно: ГрГУ, 2001. – 189 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І.О. Яковенко
аспірантка кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Номер
Розділ
Статьи