ЗАСОБИ ВЗАЄМОДІЇ У СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

  • О.В. Наумук

Анотація

Наумук О.В. Засоби взаємодії у системах дистанційного навчання педагогічних університетів України. У статті аналізуються існуючі системи дистанційного навчання вищих педагогічних закладів України, системи інформаційно-комунікаційних засобів взаємозв’язку, на основі аналізу робляться висновки щодо використання систем дистанційного навчання: проблеми, доцільність, перспективи.

Ключові слова: дистанційна освіта, системи керування контентом, системи дистанційної освіти, СДО moodle.

 

 

Литература

 

Варзар Т.М. Дистанційна освіта в сучасній освітній діяльності // Т.М.Вазар // Українознавство. – 2005. – №1. – 137 с.

Домненко В.М. Создание образовательных интернет-ресурсов: навч. посіб. / В.М.Домненко, М.В.Бурсов. – СпБ: СПбГИТМО (ТУ), 2002. – 104 с.

Жалдак М.І. Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики / М.І.Жалдак // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. зб. наук. пр. / редкол. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Вип. 7, 2003. – 79 с.

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html.

Кухаренко В.М. Аналіз законодавства про дистанційну освіту в Україні / В.Кухаренко, В.Петрук // Українознавство. – 2009. – № 4. – С. 187.

Кухаренко В. Многогранность дистанционного обучения и структура дистанционного курса [Електронний ресурс] / В.Н.Кухаренко, Н.Г.Сиротенко. – Режим доступу: http://users.kpi.kharkov.ua/lre/MicroCAD/microcad2001/9.htm.

Щедровицкий П.Г. Очерки по философии образования / П.Г.Щедровський. – М.: Педагогический центр «Эксперимент», 1993. – 312 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О.В. Наумук
інженер-програміст інформаційно-комп’ютерного центру Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Номер
Розділ
Статьи