АНТРОПОЛОГІЗМ В ОСВІТІ І НАУЦІ ЯК СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  • І.П. Аносов

Анотація

Аносов І.П. Антропологізм в освіті і науці як стратегія і тактика розвитку сучасного університету. У статті розкривається значущість антропологізму в освіті і науці як методології і теорії передумови університетської науки, освіти та всього культурного середовища. Автор доводить необхідність інтеграції в науку і практичну діяльність антропологізму як загальнонаукового способу дослідження людини, яка навчається, та як міждисциплінарного синтезу людинознавства, а також висвітлює проблеми і досягнення антропологізації університетської освіти і науки, їх моделювання, проектування та інтеграції в культурний простір.

Ключові слова. Антропологізм, антропологічний підхід, модернізація університетської науки і освіти, особистісно-орієнтована освіта, критерії реалізації педагогічного антропологізму, методологічна база освітнього процесу.

 

 

Литература

 

Андрущенко В.П. Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу / В.П.Андрущенко // Вища освіта України. – 2004. – №2.С. 13 – 19.

Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Этика. – М.: Погресс, 2002. –  С. 123 – 131.

Барблян А. Европа и университеты / А.Барблян // Alma mater. – 1991. – № 7. – С. 9 – 17.

Глузман А.В. Профессионально-педагогическая подготовка студентов университета: теория и опыт исследования / А.В.Глузман. – К.: Поисково-издательское агентство, 1998. – 252 с.

Кремень В.Г. Філософія національної ідеї. Людина. Світ. Соціум / В.Г.Кремень. – К.: Грамота, 2007. – 576 с.

Михальченко Н.И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? / Н.И. Михальченко. – К.: Институт социологии НАНУ, 2001. – 440 с.

Федоров Ю.М. Сумма антропологии / Ю.М. Федоров.-  Кн.1. – Новосибирск: ВО «Наука», Сибирская издательская фирма, 1994. –  402 с.

Филиппов Ю.В. Социализация этноса / Ю.В.Филиппов. – Н. Новгород: Нижегородский ГУ, 1997. – 122 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І.П. Аносов
доктор педагогічних наук, професор, ректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Номер
Розділ
Статьи