Духовно-ціннісне вдосконалення студентів гуманітарних спеціальностей засобами художньої літератури

  • Гуров Сергій

Анотація

У  статті  викладено  методи формування  духовно-моральних цінностей  студентів  засобами художньої літератури на прикладах творчості письменників різних епох. Історизм  художнього  мислення виявляється  в  тому,  наскільки правильно  митець  розуміє  суть зображених  ним  соціально-історичних  подій  і  відтворює закономірності  суспільного розвитку.  Історизм  концентрував увагу  авторів  на  окремих  націях, особливостях  національної  історії, національного  побуту,  минулого Батьківщини.  Формування  духовно-моральних  цінностей  студентів гуманітарних  спеціальностей  на практичних  заняттях  зі  світової літератури  буде  ефективним завдяки методам  дискусії, переконання,  схвалення  і засудження,  позитивного  прикладу та  формування  свідомості,  серед яких  розповідь,  пояснення, роз'яснення,  лекція,  етична  бесіда, умовляння,  навіювання,  інструктаж, диспут, доповідь та приклад.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-12