СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ Й ЛЮДИНОВИМІРНІ АБРИСИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА

  • М.В. Елькін
  • О.О. Барліт

Анотація

Елькін М.В., Барліт О.О. Світоглядно-методологічні й людиновимірні абриси професійної підготовки педагога. У статті розглядається проблема методологічного забезпечення становлення нової світоглядної позиції людини щодо її повноцінного буття. Професійна підготовка педагога в подоланні гіперактивізму й технократизму людини повинна спиратися на адекватні часу підходи й методологічний інструментарій.

Ключові слова. Етнічні цінності, соціалізація особистості, гуманізація освітнього процесу, антропологічний підхід, ціннісні позиції.

 

 

Литература

 

Больнов О.Ф. Філософська антропологія та її методологічні принципи / О.Ф.Больнов // Сучасна зарубіжна філософія. – К.: Либідь, 1996. – С. 32 – 35.

Етнокультурний ландшафт Північного Приазов’я: монографі / За заг.ред. Л.В.Афанасьєвої, М.В. Крилова. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, Мелітополь: МДПУ, Сімферополь: Таврія, 2004. – 276 с.

Крисаченко В.С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології/ В.С.Крисаченко. – К.: Заповіт, 1998. – 687 с.

Ребет Л. Теорія нації / Л.Ребет. – Львів: ТВП Всеукраїнський журнал “Державність”, 1997. – 194 с.

Світогляд і духовна творчість : зб. наук. пр. – К.: Наукова думка, 1993. – 173 с.

Філософія: Світ людини / В.Г. Табачковський, М.О.Булатов, Н.В.Хамітов та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

Шелер М. Положение человека в космосе / М.Шелер  // Мир философии. – М.: Мысль, 1991. – С. 81 – 86.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М.В. Елькін
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
О.О. Барліт
старший викладач Запорізького обласного інституту післядипломної  педагогічної освіти
Номер
Розділ
Статьи