Педагогічні умови становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів.

  • Ольга Кочкурова, Олена Федорова, Ганна Єрмак

Анотація

У статті  порушено  проблему професійного  становлення майбутніх  педагогів  у процесі професійного  навчання. Розкрито  сутність  поняття «професійна  ідентичність». За результатами теоретичного  аналізу визначено,  що  професійна ідентичність  є  динамічною системою, що формується під час  здобуття  професійної освіти  та  активного  розвитку професійної  компетентності. У професійному  становленні педагога  професійній ідентичності  належить центральне  місце,  що  є результатом  усвідомлення своєї  тотожності з професійною  діяльністю  та спільнотою,  впевненості у своїй ефективності, відчуття себе  як  професіонала. Професійна  ідентифікація педагога– невіддільний складник  професійної свідомості особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-12