Роль художньої літератури у формуванні мовленнєвої компетентності сучасного студента

  • Марія Якубовська, Вікторія Будзінська

Анотація

У статті  розглянуто впровадження сучасних  педагогічних  технологій, зумовлене  тим,  що  сучасна  парадигма професійної  освіти  потребує  свого вдосконалення.  У дослідженні запропоновано  інноваційні  шляхи розв’язання  проблеми  нинішньої професійної  освіти:  становлення культурологічної  компетентності майбутнього  професіонала-фахівця засобами сучасної літератури.  Порушено проблему  науково-теоретичних  аспектів алгоритму  інноваційних  змін  у системі вищої  школи,  в основі  яких–  відповідь сучасної  педагогічної  науки  викликам новітньої  доби,  коли  педагогіка, виконуючи  свої  історичні  завдання, створює  передумови  для  утвердження якісних  інноваційних  процесів педагогічної  взаємодії  та формування комунікативної компетентності сучасного студента,  що  становить  підґрунтя інформаційної  гуманітарної  безпеки нашого  суспільства,  яка  є  складником гуманітарної  безпеки  загалом. Проаналізовано  закорінений у внутрішню  сутність  сенсотвірний, культуротворчий,  когнітивний і формотворчий  потенціал  художнього слова,  яке  функціонує  в художньому тексті  й не просто  передає  ту  чи  ту інформацію,  а  найменші  тони й напівтони,  відчуття  та співпереживання.  З’ясовано,  що  світ мови  через  сприйняття  художнього тексту  дає  змогу  людині  реалізувати внутрішньоемоційну  потребу в гармонійній цілісності навколишнього, а отже,  цілісність  художнього  тексту  є захисною  оболонкою  для психоемоційного  сприйняття  людиною світу.  Акцентовано на створенні системи формування  культурологічної компетентності  вихованців  засобами художнього слова. Досліджено алгоритм вироблення  потреби  в самоосвіті, у духовній  самостійності,  критичній спрямованості  мислення,  у засвоєнні знань  і людської  культури  засобами культурологічного впливу.  Доведено,  що педагогіка  здатна  створити  передумови для  утвердження  якісних  інноваційних процесів  педагогічної  взаємодії  людини та соціуму  на  основі  використання художніх текстів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-12