Теоретичні засади формування природничої компетентності в молодших школярів у реаліях нової української школи

  • Валентина Мелаш, Анастасія Варениченко

Анотація

У статті  проаналізовано  різні погляди  на проблему  формування природничої компетентності в Новій українській  початковій  школі ‒ якості,  що  інтегрує  когнітивний, ціннісний  та  діяльнісний компоненти,  охоплює  систему предметних  компетенцій і забезпечує  успішне  виконання доступних  соціально  й особистісно значущих завдань у царині відносин «людина–  природа».  Окреслено педагогічні  умови  для  досягнення компетентнісного  результативного природничого навчання: гармонійне поєднання  різних  організаційних форм  навчання,  залучення  різних джерел  розумового  розвитку молодших школярів,  стимулювання творчості  в діяльності  школярів, визначення  завдань  для становлення ціннісного компонента природознавчої  компетентності, поєднання  ситуативної і перспективної  мотивації  учіння, дитиноцентризм,  залучення школярів до формулювання мети та планування  роботи,  до діалогу, висловлення  рефлексивних суджень,  до співпраці  в парі  чи групі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-12