Мобільні додатки як інноваційний засіб навчання іноземної мови

  • Тетяна Гурова, Тетяна Рябуха, Наталя Зіненко, Наталя Гостіщева

Анотація

У статті  з’ясовано  можливості мобільних  технологій  навчання іноземної  мови.  Проаналізовано вітчизняну  та зарубіжну  науково-методичну літературу з проблеми дослідження.  Розкрито  зміст поняття«мобільне  навчання», наведено  його  найбільш поширені трактування. Доведено, що  мобільне  навчання  має чималу  перевагу  перед традиційним, оскільки забезпечує високу  інформативну  ємність матеріалу,  стимулює пізнавальну активність  студентів,  гарантує безперервність  процесу навчання.  Схарактеризовано наявні  мобільні  програмні додатки для навчання англійської мови,  зокрема  для  формування й розвитку  лексико-граматичних мовних  навичок  і  мовленнєвих умінь  в аудіюванні,  читанні й говорінні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-12