АНТРОПОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

  • О.С. Максимов
  • Н.П. Єрмак

Анотація

Максимов О.С., Єрмак Н.П. Антропологічна сутність підготовки майбутнього вчителя. Висвітлюються питання підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності в умовах застосування ідей педагогічної антропології. Розглядаються дефініції “антропологія”, “педагогічна антропологія” в історичному ракурсі. Робиться наголос на необхідність використання положень педагогічної антропології у навчанні вчителів розв’язувати навчальні задачі з хімії.

Ключові слова. Педагогічна антропологія, структура педагогічної антропології, антропологічне знання, зміст освіти, виховання.

 

 

Литература

 

Бим-Бад Б.М. Современная педагогическая антропология (из раздела “Воспитание человека человеком”) / Б.М. Бим-Бад // Педагогика толерантности. – 1999. – №3/4. – С.155 – 162 .

Державна програма “Вчитель”. – К.: Редакція загальнопедагогічних газет, 2002. –: 40 с.

Єрмак Н.П. Проблеми психолого-педагогічної підготовки вчителя до викладання хімії в школі / Н.П.Єрмак // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. пр.  – Чернівці: Рута, 2003. – С. 67 – 72. – (Вип. 181: Педагогіка і психологія).

Максакова В.И. Педагогическая антропология: учеб. пособие для студ. пед. Заведений / В.И. Максакова. – М.: Издательский центр “Академия”, 2001. –208 с.

Нечволод Л.Системний підхід до формування педагогічної майстерності вчителя Л. Нечволод // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці: Рута. – С. 118 – 122. – (Вип. 181: Педагогіка і психологія).

Освітні технології: навч.-метод. посібник / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та інші.; за заг. ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 225с.

Смирнов С.А. Современная антропология. Аналитический обзор / С.А.Смирнов // Человек. – 2004. – №1. – С. 61 – 67.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О.С. Максимов
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії та методики викладання Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Н.П. Єрмак

вчитель загальноосвітньої школи м. Донецьк.

Номер
Розділ
Статьи