Застосування диференціальних рівнянь до розв’язання прикладних задач

  • Наталія Титаренко, Юлія Балаєва

Анотація

У статті  презентовано  розв’язання прикладних  задач  з медицини та біології  за допомогою диференціальних  рівнянь.  З огляду на те,  що  в науковій  літературі немає  детального  опису  етапів створення  моделей  і шаблонів,  які допомогли б  скласти диференціальні рівняння для різних прикладних  задач,  автори  статті визначили  основні  етапи  створення моделей,  розглянули  алгоритм складання  диференціального рівняння  за умовою  задачі  й самі диференціальні  рівняння  для розв’язання  задач  з різних  галузей знань,  прийоми моделювання задач за  допомогою  диференціальних рівнянь,  а  також  запропонували унаочнення  процесу  розв’язання фізичних  і біологічних  задач із застосуванням  диференціальних рівнянь  засобами  комп’ютерних презентацій.  Розглянуто математичну  постановку  задачі моделювання  як  сукупність математичних  співвідношень,  які відображають  поведінку  та характеристики  об’єкта моделювання.  Математичний  опис моделі  складено  на  основі  законів фізики,  хімії  тощо,  які характеризують  динаміку  і статику процесів  у досліджуваному  об’єкті, і виражено  мовою  відповідних розділів математики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-12