НОРМА И ДЕВИАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

  • И.А. Селезнёв

Анотація

Селезньов І. А. Норма та девіація в системі ціннісних орієнтацій російського студентства. Стаття присвячена проблемам формування правообізнаності у студентської молоді. Спираючись на соціологічні дослідження ціннісних орієнтацій і соціальних установ, розглядаються уявлення московського студентства про проблеми девіантної поведінки у молодіжному середовищі, дотримання законів, інтелектуальної власності і авторських прав.

Ключові слова. Ціннісні орієнтації, російське студентство, девіація, соціальна норма, поведінка, антисоціальноа поведінка.

 

 

Литература

 

Аносов І.П. Антропологізм в освіті: проблеми, пошуки та досягнення / І.П. Аносов // Пост методика. – № 7 (71). – 2006. – С. 6 – 9.

Training 2010: Education. URL: http: www.europa/eu/int/comm./education/policies/2010/et_/html.).

Музиченко Ю. Професійна мобільність вчителя в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору / Ю. Музиченко // Шлях освіти. – № 3 (45). – 2007. – С. 17 – 21.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

И.А. Селезнёв
старший науковий співробітник Інституту соціально-політичних досліджень Російської академії наук
Номер
Розділ
Статьи