ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • Н.М. Фалько
  • Л.М. Кобильнік

Анотація

Фалько Н.М., Кобильнік Л.М. Проблема становлення особистості в сучасних умовах. У статті розглядаються основні проблеми становлення особистості в сучасних умовах. Окреслюються  напрямки вивчення особистості та її структурних компонентів, розвитку особистості та її спрямованості.

Ключові слова. Особистість, теорія особистості, модель особистості психічне здоров’я особистості, класифікація соціальних характерів, компетенція, потенціал особистості.

 

 

Литература

 

Психология личности: словарь-справочник / Под ред. П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. –  К.: “Рута”,  2001. – 320 с.

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – СПб.: Питер, 2001. – 307 с.

Асмолов А.Г. Личность как  предмет психологического исследования / А.Г.Асмолов. – М.: МГУ, 1984. – 105 с.

Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности / А.К.Дусавицкий. – М.: Дом педагогики, 1996. – 208 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Н.М. Фалько
старший викладач кафедри практичної психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Л.М. Кобильнік
кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри практичної психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Номер
Розділ
Статьи