Інноватизація системи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності учнів

  • Ольга Гончарук Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Анотація

У статті розкрито сутність інноватизації системи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвілля молодших школярів. Обґрунтовано ефективність запропонованого інноваційного змісту, форм і методів кожного зі складників системи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності учнів. У процесі наукового пошуку використано такі методи дослідження, як: аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, умовиводи. Встановлено, що інноватизація системи професійної підготовки майбутніх учителів полягає в цілеспрямованому впровадженні в інноваційне середовище закладу вищої освіти (навчальну, науково-дослідну, виховну та практичну підготовку студентів) інноваційного змісту, форм та методів пізнавальної діяльності. Інноватизація системи професійної підготовки майбутнього вчителя до організації дозвілля дітей у навчальній діяльності забезпечувалася вивченням студентами навчального курсу «Організація дозвіллєвої діяльності молодших школярів»; у виховній роботі – залученням молоді до роботи студентського клубу «Цікаве дозвілля молодших школярів», до участі у виховних заходах дозвіллєвого характеру на рівні факультету та університету; у науково-дослідній роботі – залученням студентів до діяльності проблемної групи «Умови успішної організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів», до участі в конкурсах-захистах наукових робіт з проблеми організації дозвіллєвої діяльності учнів, до написання курсових / магістерських робіт, до участі в Днях науки, конференціях, семінарах; у практичній підготовці – до виконання завдань дозвіллєвої спрямованості. Наголошено на важливості самоосвіти майбутнього вчителя початкової школи в реалізації кожного зі складників системи підготовки до організації дозвілля дітей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-11-29