ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

  • Н.Є. Бондар

Анотація

Бондар Н.Є. Психологічний тренінг як засіб розвитку професійно-важливих особистісних якостей практичного психолога. У статті розглядаються можливості застосування психологічного тренінгу у навчанні студентів-практичних психологів. Експериментально доводиться ефективність тренінгових методів формування професійно-важливих якостей практичного психолога. Описуються особливості застосування тренінгу в навчальному процесі.

Ключові слова. Тренінг, психологічний тренінг, зміст роботи психолога, інноваційні методи навчання.

 

 

Литература

 

Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга: учеб.пособие / И.В. Вачков. – М.: «Ось-89», 1999. –  176 с.

Головин С.Ю. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин. – М.: АСТ, 1998. – 242  с.

Косевска Л. Личность психотерапевта / Л.Косевска // Групповая психотерапия. –  М., 1990.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Н.Є. Бондар
кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Номер
Розділ
Статьи