ПИТАННЯ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ І. ГАСПРИНСЬКОГО

  • Є.І. Мустафаєва

Анотація

Мустафаєва Є.І. Питання жіночої освіти в педагогічній системі        І. Гаспринського. У статті розглядається  питання про особливості положення в суспільстві жінок Сходу і Заходу на рубежі XIX–XX сторіччя, показаний внесок І. Гаспринського у розвиток мусульманської культури. Також зроблена спроба виявити роль І. Гаспринського  в розповсюдженні науково-популярних знань серед жіночої частини населення, показати його місце в боротьбі за розвиток жіночої освіти.

Ключові слова. Особистість, соціальні права, соціальні права жінок, новий метод навчання.

 

 

Литература

 

Библиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. Изд. Второе, переработанное, подготовил А.Н. Кононов. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1989. – С.251 – 252.

Ганкевич В.Ю.  Великий крымскотатарский просветитель / В.Ю. Ганкевич // Вiдродження. – 1993.  –  № 8. –  С. 15 – 23.

Ганкевич В.Ю. Роль И. Гаспринского и его семьи в развитии народного образования среди крымскотатарских женщин на рубеже XIX–XX вв.-Симферополь. – 1994. – С. 19 – 21.

Гаспринский И. Женщины / И.Гаспринский. – Бахчисарай. – 1903. –  124 с.

Махмутова А.Х. Становление светского образования у татар (борьба вокруг школьного вопроса (1861-1917) / А.Х.Махмутова. – Казань: Изд-во Казанского пед. ун-та, 1982. –  234  с.

Ганкевич В.Подвижники відродження Криму / В.Ганкевич, М. Эрденмьоз // Рідна школа. – 1996. – № 5 – 6. – С. 60.

Ганкевич В.Ю.Видатний кримськотатарський просвітитель / В.Ю. Ганкевич // Вiдродження мови, літератури, історії в національних школах. – 1993. – № 8. – С. 43 – 52.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Є.І. Мустафаєва
асистент Кримського інженерно-педагогічного університету
Номер
Розділ
Статьи