МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ ГАЛИЧИНИ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ ЕТНІЧНОЇ ЧИ ОБРЯДОВОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ)

  • Р.Я. Яковишин

Анотація

Яковишин Р.Я. Моральне виховання учнів осітньо-виховних закладів Галичини незалежно від їх етнічної чи обрядової приналежності (друга половина ХІХ століття). Статтю присвячено історико-педагогічному аналізу морального виховання учнів шкіл Галичини у другій половині ХІХ століття. У роботі представлено історичні, соціокультурні та духовні передумови становлення і розвитку українського шкільництва галицького краю. Охарактеризовано освітню діяльність вітчизняних культурно-освітніх товариств, позашкільних закладів щодо виховання учнівської молоді на засадах християнських цінностей.

Ключові слова. Моральне виховання, духовне відродження, самоврядування, становлення українського національного шкільництва, народні учителі.

 

 

Литература

 

Верига В. Там, де Дністер круто в’ється: історичний нарис виховно‑освітної політики в Галичині на прикладі учительської семінарії та гімназії в Заліщиках, 1899 – 1939 рр. / В. Верига – 2-е вид., випр. – Л.: Каменяр, 1993. – 278 с.

Возняк М. Як пробудилося українське народне життя в Галичині за Австрії / М. Возняк. – Львів, 1924. – 180 с.

Центральний державний історичний архів України у Львові (ЦДІАУ у Львові). Ф. 146. – Оп. – 9. – Спр. 3796, 12 арк.

Державний архів Тернопільської області ( ДАТО). Ф. 231. – Оп. – 1. – Спр. 598, 66 арк.

Кордуба М. Звіт з діяльності Виділу “Товариства Вакаційних Осель у Львові” / М. Кордуба. – Жовква, 1910. – 32 с.

Кордуба М. Утраквізм в гімназиї / М. Кордуба. – Чернівці, 1904. –  44 с.

Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772–1939) / Б. Ступарик. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського ун-ту ім. В.Стефаника, 1994. – 144 с.

Яким би повинен бути народний учитель в нашому краї // Учитель. – Львів, 1869. – Ч. 1. – С. 2 – 7.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Р.Я. Яковишин
кандидат педагогічних наук, доцент Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти
Номер
Розділ
Статьи