ОБРАЗ СВІТУ І МЕНТАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

  • Н.М. Громова

Анотація

Громова Н.М. Образ світу і ментальність особистості у соціокультурному просторі. Cтаття присвячена проблемі сутності та структури картини світу, яка може бути покладена в інваріантну основу ментальності сторін (культур, етносів, які намагаються зрозуміти одна одну).

Ключові слова. Особистість, ментальність особистості, соціокультурній простір, образ світу, характеристики образу світу, класифікації функцій образу світу.

 

 

Литература

 

Бахтин М.М. Естетика словесного творчества / М.М.Бахтин  – 2-е изд. – М.: Искусство, 1986. – 445 с.

Леонтьев О.М.  Деятельность. Сознание. Личность / О.М. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1977. – 304 с.

Петухов В.В. Образ мира и психологичесое изучение мышления / В.В.Петухов // Вестник Моск. ун-та.  – 1984. –  № 4. – С.13 - 20. – (Серия 14: Психология).

Серкин В.П. Методы психосемантики: учеб. пособие для студ. вузов / В.П. Серкин. – М.: Аспект-Пресс, 2004. – 207 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Н.М. Громова
аспірантка Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України
Номер
Розділ
Статьи