ДІАЛОГ В ОСВІТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • Н.Є. Мілько

Анотація

Мілько Н.Є. Діалог в освіті як педагогічна проблема. У статті розглядається діалог як продуктивна пізнавальна діяльність, як спосіб спілкування та розуміння, а також як осмислення співіснування історично різних культур. Аналізуються різні підходи до розуміння проблеми діалогу як шляху до розвитку особистості, звертається увага на складний та багатогранний характер цього виду діяльності особистості та акцентується роль діалогу як рефлексивного способу осягнення дійсності та професійного зростання майбутніх фахівців, у тому числі педагогів.

Ключові слова. Соціокультурна модернізація, професійна освіта студентів, діалогічне спілкування, педагогічне спілкування.

 

 

Литература

 

Бахтин М.М. Проблема поэтики Достоевского / М.М.Бахтин. – М.: Сов. Россия, 1979. – 318 с.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М.Бахтин. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.

Бубер М. Два образа веры / М. Бубер. – М.: Республика. – 1995. – 464 с.

Кучинский Г.М. Новый подход к проблеме “мышление и общение” / Г.М.Кучинский // Вопросы психологии. – 1991. – № 1.– С. 159 – 161.

Платон. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1. – М: Прогресс, 1990. – 581 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Н.Є. Мілько
аспірантка Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Номер
Розділ
Статьи