ЦІЛІ ОСВІТИ: ВЕРСІЯ НІМЕЦЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

  • С.М. Некрасова

Анотація

Некрасова С.М. Цілі освіти: версія німецької педагогічної антропології другої половини ХХ століття. Розкривається стан дослідження проблеми визначення цілей освіти з точки зору представників німецької педагогічної антропології другої половини ХХ століття, акцентується увага  на теоретико-методологічних основах та джерельній базі щодо ціле покладання в  освіті, на антропологічній сутності мети навчання і виховання, яка детермінує зміст освіти та спрямовує його на відповідність особистісним (біосоціодуховним) програмам людини.

Ключові слова. Освіта, цілі освіти, теоретичні надбання, освітні завдання, німецька педагогічна антропологія, зміст мети освіти.

 

 

Литература

 

Аносов І.П. Педагогічна антропологія / І.П.Аносов – К. : Твім інтер, 2005. – 264с.

Балханов В.А. Образование - путь к общности человечества /  В.А.Балханов, Л.И.Иванкина // Философия образования. – 2006. – № 3. – С. 3 – 8.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. – 1440 с.

Огурцов А.П. Педагогическая антропология: поиски и перспективы / А.П.Огурцов // Человек. – 2002. – № 2. – С.100 – 117.

Яркина Т.Ф. Освещение проблем педагогической антропологии на страницах западногерманских педагогических журналов / Т.Ф.Яркина // Педагогика и школа за рубежом. Критико – библиографический сборник. – М.: Просвещение, 1967. –  № 3. – С.3 – 15.

Яркина Т.Ф. Педагогическая антропология за рубежом / Т.Ф.Яркина // Сов. Педагогика. – 1968. – № 12. – С. 143 – 146.

Derbolav J. Pädagogische Anthropologie als Theorie der individuellen Selbstverwirklichung // Diskussion Pädagogische Anthropologie. Munchen, 1980.

Liedtke M. Pädagogische Anthropologie als anthropologische Fundierung der Erziehung // Diskussion: Pädagogische Anthropologie. Munchen, 1980. - S. 179.

W. Lосh. Der pädagogische Sinn der anthropologischen Betrachtungsweise. „Bildung und Erziehung“ – 1965. -  Nr. 3.

Roth H. Pädagogische Anthropologie. Band 1: Bildsamkeit und Bestimmung. - Hannover.: Hermann Schroedel Verlag KG, 1966. – 504 S.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С.М. Некрасова
аспірантка Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Номер
Розділ
Статьи