ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК КУЛЬТУРА РОЗМАЇТТЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ЗЛАГОДИ: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

  • М.М. Карандаш

Анотація

Карандаш М.М. Толерантність як культура розмаїття і методологія злагоди: педагогічний аспект. У статті розглядається проблема світоглядного і науково-теоретичного визначення феномену толерантності. Педагогічний вплив на світогляд людини, його формування не можливі без усвідомлення глибинних основ цього явища.

Ключові слова. Толерантність, концепт «терпіння», моральні норми, різні системи поглядів, інші культури, ідентичність культур.

 

 

Литература

 

Бабій М. Толерантність: теоретичні та практичні засади / М.Бабій // Українське релігієзнавство.  – 1996. – № 4. – С.13 – 23.

Бахтин М.М. Проблема речевых жанров / М.М.Бахтин // Работы 1920-х годов. – К.: Next, 1994. – C. 237 – 280.

Завгородний Ю. Толерантность: желаемый образец межкультурного диалога или искусно скрытая доминанта европейской ограниченности? / Философская и социологическая мысль. – 1994. – № 11.– С. 17 – 24; № 12. –   С. 21 – 27.

Іщенко Ю.А. Толерантність як філософсько-світоглядна проблема / Ю.А.Іщенко // Філософська і соціологічна думка. – 1990. – № 4. –  С. 44 – 56.

Лекторский В.А. О толерантности, плюрализме и критицизме / В.А.Лекторский // Вопросы философии. – 1997. – № 11. – С. 5 – 12.

СоловйовЕ.Толерантність як новоєвропейська універсалія / Е.Соловйов // Політична думка. – 1996. – № 2 – 3 (8). – С. 45 – 51.

Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – 760 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

М.М. Карандаш
аспірант Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Номер
Розділ
Статьи