ПРОБЛЕМА ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙВ АСПЕКТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

  • О.О. Прокоф’єва

Анотація

Прокоф’єва О.О. Проблема особистісного зростання студентів психологічних спеціальностей в аспекті педагогічної антропології. У статті розглядається проблема підготовки практичних психологів, як фахівців, здатних до особистісного зростання. Вивчається динаміка готовності студентів до саморозвитку, реалізації потреби в саморозвитку, проявлення життєвих цінностей; визначаються перешкоди на шляху до особистісного зростання. Робиться висновок про необхідність розробки програм тренінгів особистісного зростання з метою гармонізації внутрішніх умов саморозвитку особистості та можливість використання отриманих результатів в педагогічній антропології.

Ключові слова. Особистість, особистісне зростання,педагогічна антропологія, підготовка фахівця, саморозвиток, самореалізація, гуманістична психологія, мотивація.

 

 

Литература

 

Балл Г.О. Сучасний гуманізм і освіта / Г.О. Балл. – Рівне: Ліста-М, 2003. – 128 с.

Бех І.Д. Виховання особистості: навч.-метод. видання: у 2 кн. / І.Д. Бех.– К.: Либідь, 2003. – Кн. 1: Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – 280 с.

Макаренко А.С. Избранные произведения: в 3 т. / А.С.Макаренко. – К.: Рад. школа, 1985. – Т. 3: Общие проблемы педагогики. – 592 с.

Маслоу  А. Новые   рубежи  человеческой  природы / А. Маслоу. – М.: Смысл, 1999. –  425 с.

Олпорт  Г.В. Личность в психологии / Г.В.Олпорт. - М.: КСП+, СПб: Ювента, 1998. – С. 127 - 147.

Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учеб. пособие / ред. сост. Д.Я. Райгородський. – Самара: БАХРАХ-М, 2000. – 672 с.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс. – M.: Прогресс-Универс, 1994. -  478 с.

Сухомлинський В.О. Вибрані твори: в 5 т. / В.О.Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1977. – Т. 4: Павлиська середня школа. – 640 с.

Ушинський К.Д. Педагогические сочинения: в 6 т. / К.Д.Ушинський. – М.: Педагогика, 1990. – Т. 5: Человек как предмет воспитания: опыт педагогической антропологии. – 528 с.

Юнг К. Aion. – М.- К.: Рефл Бук-Ваклер, 1997. – 124 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О.О. Прокоф’єва
аспірантка кафедри психології Інституту філософії освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Номер
Розділ
Статьи