ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК ГАРМОНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

  • Т.С. Троїцька
  • О.М. Сіман

Анотація

Троїцька Т.С., Сіман О.М. Філософсько-методологічні детермінанти збереження психологічного здоров’я студентів як чинник гармонізації освітнього простору. У статті розглянуто проблему імплементації філософської методології в процес забезпечення психологічного здоров’я студентів. Розкрито сутність психічного здоров’я Homo educandus і доведено необхідність наповнення освітнього простору філософсько-психологічними рецепціями, які перетворюються у продуктивну праксеологію психологічного здоров’я.

Ключові слова: методологія, освітній простір, праксеології, психологічне здоров’я, філософська методологія.

 

 

Литература

 

Варій М.Й. Загальна психологія: навч. посіб. / М.Й.Варій. – 2-ге вид., вип. і доп. – К.: «Центр учбової літератури», 2007. – 968 c.

Елисеев Ю.Ю. Психосоматические заболевания: справочник / Ю.Ю.Елисеев. – Москва: АСТ, 2003. – 311 с.

Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека / А.Н.Ермоленко. – К.: Наукова думка, 1994. – 230 с.

Назаретян А.П. Воспитательный потенціал синергетики: гипотеза техно-гуманитарного баланса / А.П.Назаретян // Субъект образования как самоорганизующая система: сб. науч. и науч-прикладных тр. – Белгород: „Политерра”, 2005. – 398 с.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Т.С. Троїцька
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
О.М. Сіман
кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Номер
Розділ
Статьи