ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї

  • О.С. Соколовська

Анотація

Соколовська О.С. Виховання культури поведінки дітей старшого дошкільного віку у взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї. В статті розкриваються педагогічні умови виховання культури поведінки дітей старшого дошкільного віку.

Ключові слова: виховання, культура, культура поведінки, сім`я.

 

 

Литература

 

Азаров Ю.М. Семейная педагогіка / М.Ю.Азаров. – М.: Политиздат, 1985. – 238 с.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі” / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світоч, 2008. – 430 с.

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. – 1999. – № 1. – С. 5-19.

Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн.2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: навч.-метод. посіб. // І.Д.Бех. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.

Богуш А.М. Ціннісні пріоритети дошкільного дитинства / А.М.Богуш // Дитячий садок. – 2004. – №2. – С. 182.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 373 с.

Державна національна програма „Освіта”. Україна XXI століття. – К.: Райдуга, 1994. – 63 с.

Концепція національного виховання „Освіта XXІ ст.” // Освіта. – 1994. – C. 6.

Леонтьев Л.Н. Психологические основы дошкольной игры / Л.Н.Леонтьев // Избранные психологические произведения: в 2 т. – М.: Педагогика. 1983. – Т. 1.– 324 с.

Педагогічний словник / за ред. дійсного члена АПН України М.Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 516 с.

Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Т.І.Поніманська. – К.: Академ – видав, 2004. – 456 с.

Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка / В.О.Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1978. – 263 с.

Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина / В.О.Сухомлинський. У: 5 т. – К.: Рад. школа, 1977. – Т. 3. – 670 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О.С. Соколовська
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Номер
Розділ
Статьи