ПОРТФОЛІО ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ

  • М.М. Карандаш

Анотація

Карандаш М.М. Портфоліо як фактор професійного становлення молодого вчителя. У статті автор розкриває сутність, види та структурні компоненти портфоліо педагога і доводить ефективність його використання в процесі професійного становлення особистості молодого вчителя.

Ключові слова: портфоліо, професійне становлення, презентація, рефлексія, самовдосконалення, мотивація, творчий потенціал.

 

 

Литература

 

Кузьменчук І. Портфоліо як індивідуальна траєкторія підвищення кваліфікації педагога / І.Кузьменчук. – режим доступу: http://ippo.org.ua/files/МЕТОДИЧНА_РОБОТА/Порадник_методиста

Скударёва Г.Н. Педагогические условия профессионального становления молодого учителя в муниципальном образовательном пространстве: автореф. дис. … на соис. уч. степени канд. пед. наук: 13.00.01 «Общая педагогіка, история педагогіки и образования» / Г.Н.Скударёва. – М., 2008. – 22 с.

Словник іноземних слів // за ред. Максиміліана і Уебстер. – К.: Освіта. – С. 213.

Хозраткулова І. Тренінг як умова ефективності професійного становлення молодого вчителя / І.Хозраткулова, О.Шевченко// Педагогіка і психологія. – №3-4. – 2009. – С. 49-54.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

М.М. Карандаш
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Номер
Розділ
Статьи