ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  • Ю.А. Щербяк

Анотація

Щербяк Ю.А. Особливості адаптації першокурсників до навчання в вищому економічному навчальному закладі. У статті розглянута проблема адаптації студентів першого курсу до навчального процесу у вищому економічному закладі освіти. Встановлено, що соціально-психологічна адаптація першокурсників розгортається у двох взаємно пов’язаних напрямах, а саме до нових форм і методів навчальної діяльності і, адаптація, пов’язана з перебудовою поведінки й діяльності в нових умовах життя.

Ключові слова: адаптація, навчальна діяльність, першокурсник, мотивація, соціально-педагогічні умови.

 

 

Литература

 

Бохонкова Ю.О. Особистісні чинники соціально-психологічної адаптації першокурсників до умов вищих навчальних закладів: дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Бохонкова Юлія Олександрівна. – К., 2005.

Ляхова І., Учитель О. Використання системного аналізу процесу адаптації студентів-першокурсників // І.Ляхова // Рідна школа. – 2001. – №1. – С. 61-63.

Плотникова О. Важливість вивчення індивідуальних особливостей першокурсників у період дидактичної адаптації / О.Плотникова // Рідна школа. – 2001. – №10. – С. 62-64.

Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи / Л.Подоляк. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / М.М.Фіцула. – К.: „Академвидав”, 2006. – 352 с.

Харченко С.В. Феномен адаптаційного стресу та проблеми забезпечення психічного здоров’я першокурсників під час навчальної діяльності у вищій школі // С.В.Харченко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2009. – № 26 (50). – Ч. І. – С. 387-392. – (Серія №12: Психологічні науки)

Шафажинская Н.Е. Личностная и профессиональная самооценка студента педвуза // Н.Е.Шафажинская. – М.: МГТУ, 1986. – 102 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ю.А. Щербяк
доктор педагогічних наук, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету
Номер
Розділ
Статьи