ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНОГО ХАРАКТЕРУ СЛІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • О.Б. Полєвікова

Анотація

Полєвікова О.Б. Формування понятійного характеру слів у дітей старшого дошкільного віку. Автор статті обґрунтовує особливості формування понятійного характеру слів у дітей старшого дошкільного віку на засадах словоцентричного підходу. Визначає специфіку розвитку словника старших дошкільників; вимоги до введення нових слів у словник дитини; варіанти ускладнення занять у контексті дослідження.

Ключові слова: словоцентричний підхід; понятійний характер слів; діти старшого дошкільного віку.

 

 

Литература

 

Богуш А. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах. Підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти / А.Богуш, Н.Гавриш, Т.Котик. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 304 с.

Богуш А.М. Формування професійно-комунікативної компетенції майбутнього вихователя дошкільного закладу / А.М.Богуш // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наук. пр. Уманського державного педагогічного ун-ту ім. Павла Тичини / ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред.) та ін. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2009. – Випуск 31. – С. 6-13.

Богуш А.М.Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови: підручник / за ред. А.М.Богуш / А.М.Богуш, Н.В.Гавриш. – К.: Вища шк., 2007. – 542 с.

Богуш А.М. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи: навч.-метод. посіб. / А.М.Богуш, Н.І.Луцан. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 256 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О.Б. Полєвікова
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти Херсонського державного університету
Номер
Розділ
Статьи