ВІДОБРАЖЕННЯ ПИТАНЬ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ МІСЯЧНИКУ „РАДЯНСЬКА ШКОЛА” (50-80-ТІ РОКИ ХХ СТ.)

  • О.В Лях

Анотація

Лях О.В. Відображення питань інтернаціонального виховання у науково-педагогічному місячнику „Радянська школа” (50-80-ті роки ХХ ст.). У статті здійснено спробу проаналізувати внесок науково-педагогічного місячника „Радянська школа” у становлення і розвиток теорії інтернаціонального виховання. Автор показує, що журнал „Радянська школа” був дзеркалом розвитку педагогічної думки в Україні у другій половині ХХ ст., і проблема інтернаціонального виховання посідала чільне місце серед тем, що висвітлювалися журналом. У статтях журналу подавалися як теоретичні, так і практичні відомості.

Ключові слова: „Радянська школа”, інтернаціональне виховання, КІД (клуб інтернаціональної дружби), форми виховної роботи.

 

 

Литература

 

Андрущак В.М. Діяльність клубів інтернаціональної дружби / В.М.Андрущак // Радянська школа. – 1972. – № 11. – С. 35-39.

Голубовська Л.В. Сіяти зерна інтернаціоналізму / Л.В.Голубовська, М.П.Король // Радянська школа. – 1982. – № 11. – С. 63-64.

Лашкарашвілі Т.В. Виховуємо інтернаціоналістів/ Т.В.Лашкарашвілі // Радянська школа. – 1971. – № 2. – С. 21-25.

Опаленик О.В. Героїко-патріотичне та інтернаціональне виховання учнів/ О.В.Опаленик // Радянська школа. – 1983. – № 9. – С. 38-43.

Опаленик О.В. Збагачувати зміст, урізноманітнювати форми інтернаціонального виховання / О.В.Опаленик // Радянська школа. – 1972. – № 11. – С. 31-34.

Панченко Л.. Клуб інтернаціональної дружби / Л.І.Панченко // Радянська школа. – 1966. – № 6. – С. 73-77.

Портной І.М. Виховують інтернаціоналістів / І.М.Портной // Радянська школа. – 1982. – № 8. – С. 57-61.

Цимбалістий Р.М. Інтернаціональний гурток у восьмирічній школі / Р.М.Цимбалістий // Радянська школа. – 1964. – № 2. – С. 93-95.

Чемерис О.Д. Перспективні форми інтернаціонального виховання (огляд статей) / О.Д.Чемерис // Радянська школа. – 1967. – № 3. – С. 75-80.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О.В Лях
аспірантка кафедри педагогіки Слов’янського державного педагогічного університету
Номер
Розділ
Статьи