ОБРАЗ ІДЕАЛЬНОГО УЧНЯ В АСПЕКТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОПІЗНАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • Ю.І. Єрмак

Анотація

Єрмак Ю.І. Образ ідеального учня в аспекті професійного самопізнання студентів вищих педагогічних навчальних закладів. У статті аналізуються думки майбутніх учителів щодо образу ідеального учня. Ідеал майбутнього учня розкривається через його особистісні якості, ставлення до навчання, прагнення успішно реалізовувати власний творчий потенціал. Приклад учителя визнається головним у формуванні ідеального образу учня.

Ключові слова: учитель, учень, ідеал, навчально-виховний процес, успіх.

 

 

Литература

 

Ващенко Г. Виховний ідеал / Г.Ващенко. – Полтава: Полтавський вісник, 1994.–190 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С.Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – С. 139.

Елліс І.О. Образ учителя в суспільно-культурному житті пізньорадянського суспільства 70-80-х років ХХ століття: автореф. дис. … на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук: спец. „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / І.О.Елліс. – Х., 2011. – 20 с.

Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Програма. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 80 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ю.І. Єрмак
асистент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Номер
Розділ
Статьи