Редакційний штат

Ковальов Ю.М. (гол. редактор) – д.т.н., професор (Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені М. Бойчука, Україна).

Верещага В.М.(заступник гол. редактора) – д.т.н., професор (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, Україна).

Спірінцев Д.В.(відповідальний секретар) – к.т.н., доцент (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, Україна).

Лисенко К.Ю. (технічний редактор) – (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, Україна).

Аушева Н.М. д.т.н., професор (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна).

Балюба І.Г. – д.т.н., професор (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, Україна).

Ботвіновська С.І. – д.т.н., доцент (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).

Ванін В.В. – д.т.н., професор (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Україна).

Вірченко Г.А. – д.т.н., професор (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна).

Гнатушенко В.В. – д.т.н., професор (НТУ "Дніпровська політехніка", Україна).

Гучек П.Й. – д.т.н., доцент (Інститут біокібернетики і біомедичної інженерії ім. М.Налеча Польської академії наук, Польща).

Залевська О.В. к.т.н. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна)

Ковальов С.М. – д.т.н., професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).

Корчинський В.М. – д.т.н., професор (Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Україна).

Куценко Л.М. – д.т.н., професор (Національний університет цивільного захисту України, Україна).

Мартин Є.В. – д.т.н., професор (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна).

Муртазієв Е.Г.к.п., доцент (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, Україна).

Пилипака С.Ф. – д.т.н., професор (Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна).

Плоский В.О. – д.т.н., професор (Київський Національний Університет Будівництва та Архітектури, Україна).

Павленко О.М. – к.т.н., доцент (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, Україна).

Сергейчук О.В. – д.т.н., професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).

Тулученко Г.Я. – д.т.н., професор (Херсонський національний технічний університет,Україна).

Холодняк Ю.В. к.т.н., доцент (Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Україна).

Шмельова Т.Ф. – д.т.н., професор (Національний авіаційний університет, Україна).

Шоман О.В. – д.т.н., професор (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна).