АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ НЕДОСТУПНОЇ ТОЧКИ ОБ'ЄКТА

  • О.Ю. Браілов
  • В. І. Панченко

Анотація

У даній роботі виконано аналіз отриманої аналітичної основи геометричної моделі вимірювань для визначення параметрів недоступної точки об'єкта. Виявлена проблема і поставлені першочергові завдання. Скориговано визначення геометричної моделі вимірювань - це модель, що зв'язує візирними променями і їх проекціями вимірювальні прилади і об'єкт дослідження деяким способом, в певній системі координат з площинами проекцій.

Суть проблеми - різноманіття способів обробки результатів вимірювань суперечить необхідності отримання однозначного адекватного результату, зменшення кількості операцій обробки отриманих експериментальних даних і зниження витрат на проведення розрахунку.

Мета цього дослідження – розробити алгоритм розрахунку параметрів недоступної точки об'єкта. Завдання статті: 1. Виконати аналіз отриманої аналітичної основи геометричної моделі вимірювань і розробити алгоритм розрахунку параметрів недоступної точки об'єкта. 2. На основі даних реальних експериментальних вимірювань перевірити працездатність створеного алгоритму. Висунуто гіпотезу – отримана аналітична основа геометричної моделі вимірювань містить необхідні і достатні умови для створення алгоритму розрахунку параметрів недоступної точки об'єкта.

Перевірка цієї гіпотези і використання теорії алгоритмічних процедур дозволили розробити алгоритм розрахунку параметрів недоступної точки об'єкта. Алгоритм розрахунку параметрів недоступної точки об'єкта складається з двох блоків. Перший блок обробки реальних результатів вимірювань і підготовки даних для розрахунку параметрів недоступної точки містить п'ять етапів. Другий блок безпосереднього розрахунку координат недоступної точки містить сім етапів. Працездатність створеного алгоритму перевірена на основі даних реальних експериментальних вимірювань. Виділена основна перевага розробленого алгоритму.

Ключові слова – будівля, візирний промінь, вимір, координати точки, аналітична основа, геометрична модель, аналіз, алгоритм.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-03
Як цитувати
Браілов, О., & Панченко, В. І. (2020). АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ НЕДОСТУПНОЇ ТОЧКИ ОБ’ЄКТА. Сучасні проблеми моделювання, (16), 39-49. https://doi.org/10.33842/2313-125X/2019/16/39/49