КОМПЛЕКСНИЙ АКСОНОМЕТРО-ОРТОГОНАЛЬНИЙ КРЕСЛЕНИК

  • В.І. Бугайов

Анотація

У статті розглянута вперше створена система Комплексного аксонометро-ортогонального кресленика (КАОК) для зображень проектованої форми з простими прямими проекційними зв’язками між будь-якою обраною (з множини ∞²) прямокутною аксонометричною проекцією загального виду і двома відповідними їй ортогональними проекціями, заданими в декартовій системі координат. Достовірність діаграм КАОК розглянута для різних способів перетворення проекцій. Найекономічнішим способом перетворення обрано допоміжне проеціювання на бісекторні площини проекцій по відношенню до картинної площини і до кожної перетнувшоюся з нею координатною площиною декартової системи. Отримання композиційно якісного аксонометричного зображення для конкретної форми здійснюється за спеціально розробленими алгоритмами побудов діаграм системи. Одні діаграми задані для отримання очікуваної аксонометрії за відповідним обранням зображень напрямів її аксонометричних осей, а інші – для отримання такої аксонометрії за зображенням у декартовій системі напряму для її побудови. Звертається увага й на необхідність подальшого наукового перегляду потрібного в дизайні змісту естетики просторової композиційної супідрядності проектованих форм. За критичним аналізом композицій проектованих форм в аксонометрії системи КАОК запропонована і технологія якісного ескізного дизайнмоделювання цих форм з розглядом на прикладі.

Ключові слова: ортогональні проекції, прямокутна аксонометрія загального виду, діаграма, прямі проекційні зв’язки, алгоритми, допоміжні бісекторні площини проекцій, обґрунтування, композиція, ескізне моделювання, графічні операції, проектована форма.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-03
Як цитувати
Бугайов, В. (2020). КОМПЛЕКСНИЙ АКСОНОМЕТРО-ОРТОГОНАЛЬНИЙ КРЕСЛЕНИК. Сучасні проблеми моделювання, (16), 50-69. https://doi.org/10.33842/2313-125X/2019/16/50/69