ДЕЯКІ ГЕОМЕТРИЧНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ДИСКОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ГРУНТООБРОБНИХ ЗНАРЯДЬ

  • В.В. Ванін
  • Г.А. Вірченко
  • П.М. Яблонський

Анотація

У даній статті проаналізовано деякі геометричні аспекти запропонованої класифікації дискових робочих органів ґрунто-обробних знарядь. Поданий підхід спирається на методологію структурно-параметричного геометричного моделювання технічних об’єктів, що напрацьована науковою школою прикладної геометрії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та є її певним теоретичним і практичним розвитком. Актуальність зазначених досліджень полягає в задоволенні наявних потреб практики в подальшому вдосконаленні комп’ютерного геометричного моделювання сільськогосподарських машин, знарядь та обладнання.

Відомо, що створення сучасної техніки базується на широкому застосуванні систем автоматизованого проектування (САПР), які не тільки суттєво підвищують якість промислової продукції, а і значно зменшують витрати на її розробку, виготовлення та експлуатацію. Зазвичай основу автоматизованого проектування становлять комп’ютерні геометричні моделі опрацьовуваної техніки. Тому підвищення ефективності САПР шляхом удосконалення процесів комп’ютерного геометричного моделювання доволі важливе на нинішньому етапі розвитку суспільства.

У попередніх публікаціях авторів показано, що перспективним напрямком наукових досліджень у сфері автоматизованого формоутворення промислової продукції є узагальнення та інтеграція різноманітних підходів, зокрема, структурно-параметричного, багатовимірної геометрії та інших. Це дозволяє завдяки розробці належних нових теоретичних положень, використанню відповідних методів, способів і прийомів створювати більш універсальні та продуктивні комп’ютерні геометричні моделі багатьох технічних об’єктів і процесів, покращувати математичне, програмне, інформаційне, методичне та організаційне забезпечення САПР, підвищувати ефективність їх практичного застосування.

Ключові слова: геометричні аспекти класифікації, дискові робочі органи ґрунтообробних знарядь, комп’ютерне геометричне моделювання, системи автоматизованого проектування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-03
Як цитувати
Ванін , В., Вірченко, Г., & Яблонський, П. (2020). ДЕЯКІ ГЕОМЕТРИЧНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ДИСКОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ГРУНТООБРОБНИХ ЗНАРЯДЬ. Сучасні проблеми моделювання, (16), 70-75. https://doi.org/10.33842/2313-125X/2019/16/70/75

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>