УДОСКОНАЛЕННЯ ПОБУДОВИ КРЕСЛЕНИКІВ ЧЕРВ’ЧНИХ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ В ПАКЕТІ AUTODESK INVENTOR

  • Є.М. Іванов
  • О.Є. Іванов
  • С.Я. Козінчук
  • В.О. Саєнко

Анотація

Робота присвячена опису вдосконаленого методу побудови кресленика черв’ячної зубчастої передачі. В роботі показано, що майстер проектування пакету Autodesk Inventor дозволяє створювати параметричні 3D-моделі елементів черв’ячної зубчастої передачі. Але при побудові кресленика 3D-моделі черв’ячної зубчастої передачі не враховується ряд умовностей при зображенні черв’ячного зубчастого колеса, черв’яка і зубців в зачепленні, передбачених діючим стандартом.

В роботі показано переваги вдосконаленого методу, який полегшує побудова кресленика черв’ячної зубчастої передачі в пакеті Autodesk Inventor, використовуючи параметричні 3D-моделі складальних одиниць «черв’ячне зубчасте колесо і черв’як в параметричних оболонках».

Складальні одиниці розроблялися зі збігом ідентифікаторів змінних при побудові 3D-моделей «оболонка черв’ячного зубчастого колеса» і «оболонка черв’яка» використовуючи довідкові дані (основні геометричні параметри черв’ячного зубчастого колеса і черв’яка), як вихідні параметри для можливості збереження та використання при параметризації.

При створенні кресленика черв’ячної зубчастої передачі використовується складальна одиниця «черв’ячна зубчаста передача» та розроблений алгоритм подання геометричної інформації її елементів з довільними вихідними параметрами для полегшення побудови креслеників в пакеті Autodesk Inventor у відповідності з діючим стандартом.

Запропонований вдосконалений метод виконання креслеників черв’ячних зубчастих передач з довільними вихідними параметрами в пакеті Autodesk Inventor  може бути застосований на виробництві для оптимізації розробки конструкторської документації у відповідності з діючим стандартом.

Ключові слова: параметрична оболонка, черв’ячне зубчасте колесо, черв’як, черв’ячна зубчаста передача, Autodesk Inventor.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-03
Як цитувати
Іванов , Є., Іванов, О., Козінчук, С., & Саєнко, В. (2020). УДОСКОНАЛЕННЯ ПОБУДОВИ КРЕСЛЕНИКІВ ЧЕРВ’ЧНИХ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ В ПАКЕТІ AUTODESK INVENTOR. Сучасні проблеми моделювання, (16), 121-127. https://doi.org/10.33842/2313-125X/2019/16/121/127