ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ЇЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

  • І.Г. Улюкаєва

Анотація

Улюкаєва І.Г. Історико-педагогічні дослідження вітчизняної дошкільної освіти як теоретико-методологічна основа її подальшого розвитку. Стаття розкриває необхідність і актуальність проведення історико-педагогічних досліджень; подає аналіз сучасного стану вивченості історії становлення та розвитку дошкільного виховання в Україні.

Ключові слова: дошкільний навчальний заклад, громадське дошкільне виховання, тенденції розвитку.

 

 

Литература

 

Сухомлинська О. Історико-педагогічне дослідження та його „околиці” / О.Сухомлинська // Шлях освіти. – 2005. – №4. – С.43-47.

Українська педагогіка в персоналіях: навч. посіб. / за ред. О.Сухомлинської: – у 2-х т. – К.: Либідь, 2005.

Улюкаєва І.Г. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні: навч. посіб. / І.Г.Улюкаєва. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2008. – 231 с.

Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки в Україні: навч. посіб. / упоряд. І.Г.Улюкаєва; за заг. ред. І.Г.Улюкаєвої. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2008. – 213 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І.Г. Улюкаєва
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету
Номер
Розділ
Статьи