ВІРТУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – НЕВІДДІЛЬНИЙ СКЛАДНИК ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  • Юлія Фальштинська

Анотація

У статті досліджено проблеми й перспективи використання віртуальних навчальних середовищ у дистанційній освіті. Розкрито сутність поняття «віртуальне навчальне середовище». Висвітлено історію створення ВНС. Наведено приклади відомих навчальних платформ. Визначено переваги й недоліки ВНС. Виділено засоби підтримки навчання студентів у системі ВНС. З’ясовано причини мотивування студентів до навчання за допомогою ВНС. Проаналізовано трансформацію ролі студента й викладача-тьютора у ВНС. Запропоновано елементи алгоритму планування, побудови й структурування ВНС. Зазначено принципи результативного навчання, і схарактеризовано успішну он-лайн спільноту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2016-11-20
Номер
Розділ
Статьи