ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МУЗИКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • Т.А. Лісовська

Анотація

Лісовська Т.А. Індивідуалізація в процесі навчання музики дітей старшого дошкільного віку. У статті розкривається сутність поняття „індивідуалізація”, її роль у музичному вихованні старших дошкільників. Звертається увага на питання організації навчально-виховного процесу відповідно до індивідуальних відмінностей дітей.

Ключові слова: індивідуалізація, музичне виховання, діти старшого дошкільного віку, творчість.

 

 

 

Литература

 

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

Дошкольное образование. Словарь терминов / сост. Н.А.Виноградова и др. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 400 с.

Ковальчук Я.И. Индивидуальный подход в воспитании ребенка / Я.И.Ковальчук. – М.: Просвещение, 1981. – 127 с.

Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике / Г.М.Коджаспирова, А.Ю.Коджаспиров. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н / Д: Издательский центр «Март», 2005. – 448 с.

Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для студ. пед. ин-тов, учащихся пед. училищ и колледжей, муз. руководителей и воспитателей дет. сада / под. ред. О.Радыновой. – М.: Просвещение: Владос, 1994. – 223 с.

Педагогічний словник / за ред. дійсного члена АПН України Ярмаченка М.Д. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 516 с.

Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников: ученик / О.П.Радынова, А.И.Катинене, М.Л.Палавандишвили. – М.: Академия, 2000. – 240 с.

Словарь иностранных слов / под. ред. И.В.Лехина, С.М.Локшиной, Ф.Н.Петрова. – М.: ГНИИНС, 1955. – 300 с.

Степанова Т.М. Індивідуалізація і диференціація навчання математики дітей дошкільного віку: моногр. / Т.М.Степанова. – К.: Вид. „Слово”, 2006. – 205 с.

Шапар В. Сучасний тлумачний психологічний словник. – Х.: Прапор, 2005. – 640 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т.А. Лісовська
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Номер
Розділ
Статьи