РОЗВИТОК ХУДОЖНІХ ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

  • Р.Д. Абдурахманов
  • Т.С. Житнік
  • Т.М. Столярова

Анотація

Абдурахманов Р.Д., Житнік Т.С., Столярова Т.М. Розвиток художніх здібностей дитини старшого дошкільного віку засобами арт-терапії. Стаття розкриває значення живопису, перш за все, не як професійне заняття, а як встановлення відносин зі світом і собою. Здібність дитини старшого дошкільного віку до креативного мислення створює передумови до розвитку гармонійної особистості з високим духовним і естетичним потенціалом. Художні образи здатні допомогти і зрозуміти самих себе, і через творче самовираження зробити своє життя щасливішим.

Ключові слова: арт-терапия, творчість, образотворче мистецтво, сюжетний малюнок, карлючки, лінії, позитивний емоційний стан.

 

 

Литература

 

Психоанализ детской сексуальности / З.Фрейд, К.Абрахам, К.-Г.Юнг и др.; пер. с нем.; под ред. В.А.Лукова. – СПб.: Союз, 1997. – 223 с. – (Психология ребенка).

Ткач С.К. Уроки образотворчого мистецтва. 1 клас: посіб. для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 112 с.

Фурманов И.А. Психология депривированного ребенка: пособие для психологов и педагогов / И.А.Фурманов, Н.В.Фурманова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 319 с. – (Библиотека психолога).

Яценко Т.С.Малюнок у психокорекційній роботі психолога-практика (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних малюнків) / Т.С.Яценко, М.Г.Чобітько, Т.І.Доцевич. – Черкаси: „БРАМА”, видавець Вовчок О.Ю., 2003. – 216 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Р.Д. Абдурахманов
викладач вищої категорії, викладач-методист, директор Мелітопольської дитячої художньої школи
Т.С. Житнік
асистент кафедри практичної психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Т.М. Столярова
викладач-спеціаліст Мелітопольської дитячої художньої школи
Номер
Розділ
Статьи