ГУМАНІСТИЧНІ ЗАСАДИ ОСВІТНІХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

  • Т.С. Троїцька
  • Г.Г. Тараненко

Анотація

Троїцька Т.С., Тараненко Г.Г. Гуманістичні засади освітніх перетворень в Україні: сучасний методологічний вимір. У статті зроблено спробу обґрунтувати необхідність доповнення гуманізму етичної методології сучасними детермінантами.

Ключові слова. Освітні перетворення, гуманізація освіти, модернізація освіти, екологічна свідомість сучасної людини, екологічний пріоритет.

 

 

Литература

 

Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект: монографія / І.П.Аносов. – К.: Твім інтер, 2003. – 391 с.

Балл Г.О. Діалогічні універсалії сучасного гуманізму / Г.О.Балл // Гуманітарні науки. – 2001. - № 1. – С. 4 – 11.

Білявський Г.О.  Основи екологічних знань / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю. Костіков. – К.: Либідь, 2000. – 336 с.

Гончаренко С. Гуманізація та гуманітаризація освіти / С. Гончаренко, Ю. Мальований // Шлях освіти. – 2001. – № 3. – С. 2 - 8.

Концептуальні виміри екологічної свідомості / М.М. Кисельов, В.Л. Деркач, А.В.Толстоухов та ін. – К.: Парапан, 2003. –  310 с.

Образовательные технологи / Под ред. Ю.Н. Кулюткина, Е.Б.Спасской. – СПб.: КАРО, 2001. – 214 с.

Скотна Н. Методологічні аспекти соціально-філософського аналізу розвитку цивілізації / Н.Скотна // Вища освіта України. – 2005. – № 4. – С. 51 – 55.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Т.С. Троїцька
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Г.Г. Тараненко
аспірантка Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Номер
Розділ
Статьи